Taisyklės

Prekių grąžinimas:

Garantuojame, jog grąžinsime Jums pinigus, jeigu per 14 dienų nuspręsite grąžinti mums kokybišką prekę. Grąžinama prekė turi būti nepanaudota, originalioje pakuotėje, nepažeistos prekinės išvaizdos. Pirkėjas grąžina prekę pardavėjo kontaktiniu adresu, arba apmoka grąžinimo išlaidas.

Produkto garantija:

Parduodame tik naujas prekes, supakuotas originalioje gamintojo pakuotėje. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos, todėl būtina išsaugoti pirkimą patvirtinantį dokumentą. Garantinės sąlygos detalizuojamos prekės gamintojo techninėje dokumentacijoje.

Kokybės garantija:

Visoms prekėms taikomi gamintojų nustatyti garantiniai terminai. Visoje ES galiojanti direktyva 1999/44/EC numato ne trumpesnį nei 24 mėn. garantinį laikotarpį. Pateikiant prekę garantiniam remontui pakanka turėti pirkimo dokumentą arba užpildytą garantinį taloną. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, garantinis remontas atliekamas nemokamai. Garantinį remontą atlieka autorizuoti serviso centrai. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims. Lietuvos Respublikos įstatymai numato, kad pakanka turėti pirkimo dokumentą (kasos čekis, sąskaita-faktūra ar lizingo sutartis) jei juose yra tiksliai nurodytas gaminys. Toks dokumentas patvirtina prekės įsigijimo datą ir asmenį, kuris įsigijo įrangą. Pardavėjo garantinį taloną papildomai pateikti būtina tik jei pirkimo dokumente nėra tiksliai nurodytas įrangos modelis (tuomet garantiniame dokumente turi būti nurodyti įrangos identifikavimo duomenys). Grąžinimo sąlygos Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“, 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

  1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:

1.1 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);

1.2 Pardavėjui gavus raštišką pranešimą apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą, prekės turi būti grąžintos Pirkėjo sąskaita per 7 dienas nuo pranešimo gavimo.

1.3 Pardavėjui gavus grąžinamas prekes ir įvertinus jų kokybę, per 15 dienų nuo prekės sugrąžinimo bus grąžinta prekės kaina be prekės pristatymo išlaidų.

1.4 Pirkėjas negali pasinaudoti 1 punkte nustatyta teise atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, jeigu prekės nebegali būti grąžintos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo).

Prekių pristatymas:

Visos užsakytos prekės pristatomos per 14 darbo dienų.