Dujinės Katilinės Ir Dujinio Katilo Kamino Montavimas

Dujinio šildymo galimybės

Dujinis šildymas privačiame name sugeba išspręsti iškart dvi užduotis: šildyti patalpas ir šildyti vandenį. Vieno kontūro dujiniai katilai tik šildo patalpas, o tuo tarpu dviejų kontūrų katilas šildo ir patalpas, ir vandenį. Vidutinio dydžio dujinis katilas gali prišildyti apie 15 l karšto vandens per minutę iki 300 C. Tokio kiekio vandens pakanka nedidelei šeimai. Jeigu šeima virš keturių asmenų, ir poreikis karšto vandens yra didesnis tokių atveju papildomai prie dujinio katilo visada yra galimybė montuoti boilerį.

Dujinės katilinės montavimo ypatybės ir dokumentacija

Išvardinus visus dujinio šildymo privalumus nepamirškime, kad dujos yra rizikingi ištekliai. Kitaip tariant, sumontuoti dujų įrangą gali griežtai tik specialius apmokymus praėję ir turintys atestatus asmenys. Šiai įrangai eksploatuoti turi būti tinkamas patalpų vėdinimas ir dūmų šalinimo sistema (dūmtraukis). Dujų katilų įrengimas turi būti atliktas pagal LR reglamentuojančius teisės aktus.

Dujinio katilo įrengimą kontroliuoja ESO, Jums reikės šių dokumentų:

  • Vartotojo dujų sistemos projekto kopiją;
  • Vartotojo dujų sistemos statybos techninio paso kopiją;
  • Požeminių dujotiekių geodezinę nuotrauką (grafinis ir skaitmeninis formatas);
  • Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą pažymą apie vartotojo dujų sistemos atitiktį norminių teisės aktų reikalavimams;
  • Prieš dujų paleidimą į vartotojo dujų sistemas turi būti parengti reikalingi dokumentai, nurodyti vartotojo dujų sistemos statybos techniniame pase, dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros bei dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktai, kurių formos nustatytos Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių (Žin.,2012, Nr.3-96) 11 priede.

Momentiškai ruošiantys vandenį ar su atskirais boileriais dujiniai katilai?

Dilema iškyla, kurį katilą pasirinkti, momentiškai ruošiančius vandenį, su integruotu boileriu viduje ar su atskirai parinktu boileriu. Kaip buvo minėta straipsnio pradžioje, momentiškai ruošiantis vandenį katilas yra praktiškas tik tuo atveju kai yra nedidelis skaičius šeimos narių. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ateityje gali būti šeimos narių didėjimas, specialistai rekomenduoja išsirinkti katilą su integruotu boileriu, ar atskiru. Momentiškai šildantys vandenį dujinis katilas šiek tiek pigesnis, tačiau geriau geresne perspektyva pasirūpinti iš anksto ir neinvestuoti du kartus.

Jeigu yra pasirenkamas dujinis katilas su atskiru boileriu, labai svarbu nesuklysti kokio galingumo įrenginys reikalingas, kad efektyviai dirbtų ir spėtų pašildyti reikiamą kiekį vandens boileryje, nes jei bus parinktas per silpnas dujinis katilas patalpose bus neefektyvus šildymas ir neturėsite karšto vandens.

Dujų katilai su integruotu boileriu, tai dvikontūrinės sistemos, sieninio tipo katilai. Šie katilai šilumos energiją  panaudoja vandens kaitinimui rezervuare, kuris yra integruotas pačiame katile. Rezervuaro dydis nėra didelis. Ši sistema turi savų pliusų ir minusų.  Toks katilas greitai pašildo vandenį, naudodamas mažas elektros sąnaudas. Tačiau to vandens kiekis gali būti nepakankamas šeimos reikmėms.

Ekologinio projektavimo direktyva ir kodėl tik kondensaciniai katilai?

Energy-related products – dėl aplinkai nekenksmingo energiją naudojančių gaminių projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo direktyva. Yra tam tikrų produktų, kurie turi atitikti su energijos vartojimo efektyvumu susijusius būtiniausius reikalavimus. Tai vadinamieji ekologinio projektavimo reikalavimai, kuriais siekiama sumažinti neigiamą poveikį aplinkai per visą produkto gyvavimo ciklą. Pagal šią direktyvą, negalima bus montuoti nekondensacinių dujų katilų, išimtis bus taikoma tik iki direktyvos įsigaliojimo sumontuotiems nekondensaciniams katilams.

Kondensaciniai katilai sudaro visas sąlygas racionaliau naudoti vidaus išmetamųjų dujų potencialą, kas mažiau kenkia aplinkai. Jie turi integruotus du šilumokaičius. Pirmojo šilumokaičio veikimas  kaip ir nekondensacinio katilo. Tačiau galiausiai įsijungus antram šilumokaičiui šilumą kondensacinis katilas gamina iš vandens garų kondensacijos, kurie atsiranda išmetamosiose dujose, nekondensaciniuose katiluose dujos neperdirbamos, o tiesiog išmetamos į atmosferą.

Dujinio šildymo galimybės Dujinis šildymas privačiame name sugeba išspręsti iškart dvi užduotis: šildyti patalpas ir šildyti vandenį. Vieno kontūro dujiniai katilai tik šildo patalpas, o tuo tarpu dviejų kontūrų katilas šildo ir patalpas, ir vandenį. Vidutinio dydžio dujinis katilas gali prišildyti apie 15 l karšto vandens per minutę iki 300 C. Tokio kiekio vandens pakanka